Szczegóły wydarzenia

Arteterapia

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Centrum Rozwoju Dziecka" w Szczytnikach zaprasza warsztaty z arteterapii dla dzieci w wieku 4-7 lat.

Arteterapia to terapia przez sztukę, czyli:

 • Działania twórcze wyrażane za pomocą różnorodnych środków wyrazu danej dziedziny sztuki.
 • Aktywny kontakt ze sztuką
 • Aktywna kreacja
 • Wykorzystanie środków artystycznych do wyrażania i przepracowywania trudności osoby uczestniczącej w terapii

Terapia przez sztukę i swobodne działania skierowane są do dzieci jako forma aktywizująca, która wpływa na rozwój zdolności mających urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia  dziecka. Działania przez sztukę mają na celu wyzwalanie ambicji i chęć współpracy, pozwalają dziecku być otwartym na bodźce zewnętrzne oraz dają możliwość eliminowania negatywnych emocji i zaspakajania potrzeby bezpieczeństwa, samooceny i swej wartości. Wzbogaca pracę nad relacjami w grupie, rozwija umiejętności społeczne u dziecka.

Stosowanie różnorodnych technik plastyczno-muzyczno-literackie oraz materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach ma pomóc dziecku odzyskać równowagę psychiczną, a przede wszystkim dać możliwość zabawy i swobodnej ekspresji twórczej. Formy i metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości
dzieci. Podczas terapii stosowane są różnorodne środki i narzędzia oddziaływań, takich jak: woda, materiały przetwarzalne (masa solna, masa papierowa, plastelina,
itp.), farby, literatura dziecięca, oraz inne wspierające arteterapeutyczny proces rozwojowy dziecka.

Zajęcia arteterapeutyczne przeznaczone są dla dzieci, które mają:

 • zaburzenia lękowe,
 • trudności w relacjach społecznych,
 • trudności z komunikowaniem się w sposób werbalny,
 • trudności emocjonalne,
 • chęć swobody działania przez ekspresję twórczą w celu samorealizacji i wyrażania siebie.


Podczas udziału w zajęciach arteterapeutycznych pragniemy, aby dzieci:

 • miały stworzone możliwości wypowiadania siebie poprzez wytwory artystyczne,
 • nauczyły się wyrażania trudnych emocji w sposób społecznie akceptowany,
 • uaktywniały się i otworzyły na osoby mające problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych,
 • uzewnętrzniały własny świat przeżyć i uczuć,
 • podnosiły poziom akceptacji siebie i innych,
 • wzmacniały poczucie własnej wartości,
 • rozbudziły komunikacji słownej i bezsłownej,
 • rozwijały zainteresowania i uzdolnienia plastyczno-muzyczne,
 • kształtowały osobowość, wyobraźnię i inwencję twórczą,
 • zapoznały z nowym materiałem plastyczno-muzycznym,
 • doskonaliły sprawność manualną,
 • rozwijały sferę sensoryczną,
 • kształtowały samodzielności i konsekwencję w działaniu,
 • stwarzały możliwości porozumiewania się,
 • uczyły się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy.

Kiedy:

 • 1 raz w tygodniu, sobota 15:30-16:30
 • czas trwania – 60min, przez 5 tygodni,
 • grupa do 4 dzieci w wieku 4-7 lat

Cena:

 • 450 zł / osoby (5 zajęć)

 

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669