Gordonki - grupa nr 1

Gordonki - grupa nr 1

Szczegóły wydarzenia

Gordonki

Gordonki to zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych dzieci oraz tych, które dopiero przywitają świat.

Bardzo serdecznie chcielibyśmy zaprosić dzieci od 0 do 3 roku życia wraz z rodzicami. Będzie to także wspaniały czas dla kobiet w ciąży. Wspólnie przeniesiemy się w muzyczną podróż zabaw opartych na melodiach i rytmach wykonywanych głosem. Różnorodność prezentacji muzycznych, jakie wspólnie doświadczymy podczas zajęć wzbogaci świat dzieci, co w późniejszym wieku pomoże rozwinąć potrzebną do muzyki gotowość. Mają one możliwość swobodnego przemieszczania się po sali. Przez to nie czują się do niczego zmuszane, a i tak osłuchują się ze śpiewem i zapamiętują śpiewane melodie.

Gordonki przeznaczone są dla:

 • Dzieci wraz z rodzicami do 1 koku życia
 • Dzieci w wieku 2-3 lat z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy, u których obserwuje się bardzo mały zasób słownictwa

Korzyści dla maluszka to przede wszystkim:

 • Zabawowy charakter zajęć muzycznych – Efekty zajęć gordonowskich, które rodzice i dzieci zauważać będą nawet po wielu latach, są osiągane przez śpiewanie i swobodną zabawę.
 • Rozwój muzycznego słownika - Na zajęciach dzieci słuchają piosenek w różnych skalach: dur, moll, w skali doryckiej. Piosenki są bez słów, dzięki czemu dzieci łatwiej koncentrują się na melodii i muzyce. Piosenki śpiewa się z wykorzystaniem sylab, które nawet niemowlętom łatwo jest powtórzyć: BAM, NA, PA, DU itp.
 • Towarzyszący ruch podczas śpiewania – Dzięki temu dzieci uczą się, że muzyka jest cały czas żywa i pozwala na odkrywanie własnej przestrzeni i schematu własnego ciała
 • Zachowanie wszystkich form dzieła muzycznego - Słuchanie, śpiew, ruch, gra na instrumentach, tworzenie. Przez to zajęcia są znacznie bogatsze niż np. rytmika. Unika się schematycznych i "zawężonych" ruchów, jak maszerowanie, klaskanie.
 • Kontakt dziecka z Rodzicem – Rodzic pomaga dziecku wykonać wszystkie ćwiczenia i aktywnie uczestniczy w zabawie. Rodzic zachęcany jest do powtarzania zabaw z zajęć w domu.
 • Wykorzystanie potencjału dziecka - Zajęcia umuzykalniające metodą E. E. Gordona są przewidziane przede wszystkim dla dzieci w łonie matki, niemowląt oraz maluchów przed skończeniem 3. roku życia. Gordon bardzo poważnie potraktował ideę największego potencjału muzycznego, który ma człowiek zaraz po urodzeniu się. Jego zdaniem postawę muzycznej edukacji buduje się w pierwszych 5 latach życia.
 • Uczą się kochać muzykę - Dzieci przede wszystkim słuchają muzyki żywej: głosu, instrumentów naturalnych, a jeśli nagrań audio to utwory są prezentowane przez instrumenty naturalne.
 • Kontakt z rówieśnikami – Ważne jest, aby dziecko wchodziło w relacje z innymi już od najmłodszych lat.
 • Rozwój słownictwa - Przez obcowanie z różnymi rodzajami dźwięków – nie tylko mowy – dziecko rozwija swój słownik. Podczas zajęć gordonowskich śpiewane są piosenki, rytmiczanki (rapowanki), czyli przebiegi rytmiczne, które są wykonywane na neutralnej sylabie BAM, PAM jako melodyjna recytacja. W ten sposób dziecko rozwija poczucie rytmiczne.
 • Rozwój poczucia tonalnego - Przez śpiewanie piosenek, kontekstów tonalnych, toniki i dominanty. Na zajęciach dzieci budują też słownik tonalny. Składają się na niego motywy (struktury 2-3-4-dźwiękowe) durowe (po piosenkach durowych), motywy molowe (po piosenkach molowych). Śpiewa się też motywy diatoniczne ("pełzające") i motywy 3-dźwiękowe ("skaczące", oparte na trójdźwięku tonicznym, dominantowym, subdominantowym)

Termin rozpoczęcia: 01.09.2023 10:00

Czas trwania zajęć: 60 minut

Cena: Pakiet 4 spotkań - 140 zł/osobę

Liczba osób podczas jednego spotkania: do 4 dzieci

 

Registration to this event is currently not possible.

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669