Dr n. med. Witold Pracki

DR N. MED. WITOLD PRACKI

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu ukończyłem w 1981r. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpocząłem pracę w oddziale chirurgicznym szpitala HCP pod fachowym nadzorem dr Jerzego Redelbacha. Tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej uzyskałem w 1991r. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych opanowałem nową, jak na ówczesne czasy, technikę laparoskopową, obecnie stosowaną powszechnie w chirurgii pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego czy operacjach przepuklin pachwinowych. Od początku pracy szkoliłem się dodatkowo w zakresie badań diagnostycznych przewodu pokarmowego (gastoskopia, kolonoskopia, ECPW - obrazowanie dróg żółciowych). Ze względu dużego stopnia zaniedbania oraz niewiedzę dotyczącą chorób odbytu zająłem się również proktologią, której do dzisiaj pozostaję wierny.

Zobacz cennik
ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669