Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma grupowej terapii, wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się m.in. jak rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych, jak budować relacje z rówieśnikami, jak radzić sobie z napięciem w sytuacjach społecznych. Umiejętności te dzieci nabywają w trakcie gier i zabaw oraz w trakcie interakcji pomiędzy uczestnikami grupy.

TUS przeznaczony jest dla osób, które:

 • mają trudności w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych
 • mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych
 • mają trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

Najważniejszym celem zajęć jest:

 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,
 • kształtowanie umiejętności budowania relacji, – uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb, mimiki, mowy ciała,
 • odreagowanie napięć emocjonalnych,
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała i poczucia granic osobistych,
 • ćwiczenie asertywności i umiejętności współpracy,
 • nauka radzenia sobie z niepowodzeniami,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb i emocji

Forma spotkań:

Zajęcia będą oparte na pracy warsztatowej mającej na celu jak najbardziej zaktywizować i zaangażować uczestników. W trakcie poszczególnych spotkań będziemy zajmować się innymi umiejętnościami, jednak aby zachować pewnego rodzaju spójność każde z nich będzie miało podobną strukturę. Poruszane tematy będą dotyczyły między innymi tego w jaki sposób dbać o swoje emocje czyli rozpoznawać to co czujemy w danej sytuacji i dlaczego właśnie takie emocje pojawiają się w danym momencie.

Udział w TUS poprzedzony jest konsultacją z rodzicem/rodzicami w celu ustalenia, czy taka forma pracy jest adekwatnym rozwiązaniem dla dziecka.

Co wchodzi w skład całego kursu TUS?

 • wywiad z rodzicem – 30 minut
 • 10 cotygodniowych spotkań 60 minut raz w tygodniu
 • ćwiczenia utrwalające do wykonania w domu
 • kontakt z trenerem i wsparcie w trakcie trwania treningu
 • konsultacja z rodzicem po zakończeniu treningu- do 30 minut
ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669