Logopedia zajmuje się przede wszystkim wadami wymowy. Pomaga także diagnozować wiele problemów natury społeczno-psycholgicznej, walczyć z barierami językowymi i wspiera prawidłowy rozwój dziecka. W zakresie kompetencji logopedy jest także pomoc osobom dorosłym, borykającym się z problemami z mową. Pomaga niwelować takie problemy i zaburzenia jak: wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzony rozwój mowy, problemy z czytaniem i pisaniem problemy emisyjne, fonetyczne, gramatyczne, leksykalne, dysleksja, Afazja, Oligofazja, mutyzm wybiórczy, Całościowe zaburzenie rozwoju dziecka - Spektrum autyzmu.

Kiedy należy udać się do logopedy?

 • Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której niestety się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
 • Dziecko nawykowo mówi przez nos.
 • Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka lub mamy wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy.
 • Dziecko 3 - letnie porozumiewa się za pomocą gestów i sylab. Pod koniec trzeciego roku życia nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (a, o, e, i, u, y).
 • Po ukończeniu 4 roku życia dziecko:
  • wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź
  • zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d na t (dom = tom), w na f (woda = fota), g na k (gęś = kęś), b na p (buda = puta)
  • myli głoski dźwiękopodobne, np. c - s (sala = cala), sz - cz i inne.
 • Dziecko zniekształca, zastępuje głoski innymi, nie znanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia głoskę r.
 • Jeżeli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab)
 • Rozwój mowy dziecka:
  • rocznego jest na poziomie dziecka półrocznego (dziecko jedynie gaworzy),
  • 2-letniego jest na poziomie mowy dziecka rocznego (wymania kilka słów),
  • 3-letniego jest na poziomie mowy dziecka 1,5 rocznego (tworzy jedynie równoważniki zdań, a słownictwo jest na poziomie dziecka 1,5 rocznego),
  • 4-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2-letniego (formułuje zdania proste, słownictwo czynne jest na poziomie dziecka 2-letniego, tj. około 300 słów),
  • 5-letniego jest na poziomie mowy dziecka 2,5-letniego (nadal zdania proste, słownictwo na poziomie dziecka w wieku 2,5 lat),
  • 6-letniego jest na poziomie dziecka 3-letniego (pojawiają; się zdania złożone, dziecko wymawia 1000-1500 słów),
  • 7-letniego jest na poziomie mowy dziecka 3,5-etniego.

Terapia logopedyczna opiera się głównie na zabawie stymulującej całościowy rozwój dziecka. Podczas proponowanych aktywności wykorzystujemy różnorodność materiałów konkretnych, gier, a także pomocy, dzięki którym oddziałujemy na wszystkie sfery motywujące dziecko do podejmowania komunikacji oraz dialogu.

W naszej poradni "Centrum Rozwoju Dziecka" diagnozujemy powyższe zaburzenia w zakresie rozwoju mowy dziecka w oparciu o następujące narzędzia diagnostyczne:

 • Karta Oceny Rozwoju Logopedycznego Dziecka. Test do oceny logopedycznej dziecka od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia - Wydawnictwo Komlogo KOLD
 • Karta Oceny Słuchu Fonemowego. Test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3 do 7,5 lat - Wydawnictwo Komlogo KOSF
 • Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym - I. Michalak- Widera, K. Węsierska
 • Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży - I. Michalak-Widera
 • Kwestionariusz badania mowy - G. Bilewicz, B. Zioło
 • Afa-skala - Jak budować mowę dziecka afatycznego? - A. Paluch, E. Drewniak-Wołosz, L. Mikosza
ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669