Trening słuchowy Neuroflow

Czas trwania etapu: 24 sesje treningowe, każda trwająca ok. 25-35 minut
Miejsce ćwiczeń: W domu i/lub w gabinecie terapeutycznym
Jak często: 3 razy w tygodniu

Dla kogo?

Trening Neuroflow ATS polecany jest dla dzieci, które mają trudności:

  • w skupieniu uwagi
  • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
  • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
  • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych (gdy dziecko prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi)
  • często sprawia wrażenie nieobecnego

Z treningu mogą też skorzystać współpracujące dzieci z ADHD, nadwrażliwością słuchową, z afazją, z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa lub upośledzeniem umysłowym. Trzeba pamiętać jednak, że u tej grupy dzieci nie można postawić diagnozy CAPD - ćwiczenia mają wtedy charakter wspomagający rozwój mowy i wyższych funkcji słuchowych.

Trening Neuroflow jest treningiem AKTYWNYM, czyli wymaga współpracy i zaangażowania dziecka w ćwiczenia. Nie stosujemy ćwiczeń, które pozwalają dziecku biernie uczestniczyć w treningu.

Do Neuroflow ATS mogą przystąpić dzieci współpracujące od 4 r.ż, bez górnego limitu wieku.

ĆWICZENIA TERAPEUTYCZNE

Trening Neuroflow ATS ® przygotowywany jest w oparciu o wyniki testów diagnostycznych dziecka oraz kwestionariusza diagnostycznego. W zależności od problemów, trening może składać się z różnych ćwiczeń. Niektóre z nich, to:

  • ASPN, czyli ćwiczenia rozumienia mowy w szumie -polegają one na słuchaniu przez dziecko słów, wyrażeń i zdań wypowiedzianych przez lektora i dodatkowo będzie słyszało szum. Celem ćwiczenia jest nauczenie dziecka ignorowania dźwięków rozpraszających (np. rozmów w klasie, hałasu na ulicy) i skupieniu uwagi na rozmówcy (np. nauczycielu, rodzicu).
  • Ćwiczenia rozdzielnouszne, tzw. dychotyczne - polegają one na słuchaniu przez dziecka dwóch lektorów jednocześnie, z czego każdy wypowiada różne słowa, wyrażenia, zdania. Celem ćwiczenia jest skupienie uwagi dziecka na jednym z uszu i ignorowanie dystraktora z ucha drugiego, przez co łatwiej mu będzie zrozumieć mowę w hałasie w życiu codziennym (np. gdy przy stole rozmawia kilka osób).
  • Analiza/synteza fonologiczna - są to ćwiczenia polegające na zapamiętaniu sekwencji słów/liczb, analizie głoskowej, rozpoznaniu słów rymujących się. Ich celem jest rozwój zdolności czytania i pisania u dziecka.
  • Ćwiczenia rozdzielnouszne, fonologiczne - polegają na rozróżnieniu przez dziecko dwóch podobnie brzmiących słów wypowiedzianych na raz. Specyfiką tego ćwiczenia jest wykorzystanie słów podobnych pod względem fonologicznym, np. panie-banie, leczenie-leżenie.
  • Opowiadania, wierszyki, zagadki - polegają na wysłuchaniu dłuższego tekstu, zapamiętanie jego treści, a następnie odpowiedzenie na pytania. Ma to na celu ćwiczenie umiejętności utrzymania koncentracji dziecka.

Jak rozpocząć trening Neuroflow ATS?

Pierwszym krokiem jest wykonanie diagnozy Neuroflow w naszej Poradni.

Po wizycie diagnostycznej, następuje omówienie wyników oraz decyzja dot. przystąpienia do treningu.

Po ukończeniu treningu należy wykonać rediagnozę, która odpowie na pytanie dotyczące rezultatu treningu.

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669