Trening słuchowy Neuroflow

Dla kogo jest przeznaczony trening słuchowy Neuroflow ATS?

Trening Neuroflow ATS polecany jest dla dzieci, które mają trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych (gdy dziecko prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi)
 • często sprawia wrażenie nieobecnego

Z treningu mogą też skorzystać współpracujące dzieci z ADHD, nadwrażliwością słuchową, z afazją, z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa lub upośledzeniem umysłowym. Trzeba pamiętać jednak, że u tej grupy dzieci nie można postawić diagnozy CAPD - ćwiczenia mają wtedy charakter wspomagający rozwój mowy i wyższych funkcji słuchowych.

Trening Neuroflow jest treningiem AKTYWNYM, czyli wymaga współpracy i zaangażowania dziecka w ćwiczenia. Nie stosujemy ćwiczeń, które pozwalają dziecku biernie uczestniczyć w treningu.

Do Neuroflow ATS mogą przystąpić dzieci współpracujące od 4 r.ż, bez górnego limitu wieku.

Trening Neuroflow ATS ® przygotowywany jest w oparciu o wyniki testów diagnostycznych dziecka oraz kwestionariusza diagnostycznego. W zależności od problemów, trening może składać się z różnych ćwiczeń. Niektóre z nich, to:

 • ASPN, czyli ćwiczenia rozumienia mowy w szumie -polegają one na słuchaniu przez dziecko słów, wyrażeń i zdań wypowiedzianych przez lektora i dodatkowo będzie słyszało szum. Celem ćwiczenia jest nauczenie dziecka ignorowania dźwięków rozpraszających (np. rozmów w klasie, hałasu na ulicy) i skupieniu uwagi na rozmówcy (np. nauczycielu, rodzicu).
 • Ćwiczenia rozdzielnouszne, tzw. dychotyczne - polegają one na słuchaniu przez dziecka dwóch lektorów jednocześnie, z czego każdy wypowiada różne słowa, wyrażenia, zdania. Celem ćwiczenia jest skupienie uwagi dziecka na jednym z uszu i ignorowanie dystraktora z ucha drugiego, przez co łatwiej mu będzie zrozumieć mowę w hałasie w życiu codziennym (np. gdy przy stole rozmawia kilka osób).
 • Analiza/synteza fonologiczna - są to ćwiczenia polegające na zapamiętaniu sekwencji słów/liczb, analizie głoskowej, rozpoznaniu słów rymujących się. Ich celem jest rozwój zdolności czytania i pisania u dziecka.
 • Ćwiczenia rozdzielnouszne, fonologiczne - polegają na rozróżnieniu przez dziecko dwóch podobnie brzmiących słów wypowiedzianych na raz. Specyfiką tego ćwiczenia jest wykorzystanie słów podobnych pod względem fonologicznym, np. panie-banie, leczenie-leżenie.
 • Opowiadania, wierszyki, zagadki - polegają na wysłuchaniu dłuższego tekstu, zapamiętanie jego treści, a następnie odpowiedzenie na pytania. Ma to na celu ćwiczenie umiejętności utrzymania koncentracji dziecka.

Jak rozpocząć trening Neuroflow ATS?

 1. Pierwszym krokiem jest wykonanie diagnozy Neuroflow w naszej Poradni.
 2. Po wizycie diagnostycznej, następuje omówienie wyników oraz decyzja dot. przystąpienia do treningu.
  • Każdy etap treningowy składa się z wykonywanych w domu 24 sesje treningowych (3 x w tygodniu), trwających po ok. 25-35 minut
 3. Po ukończeniu etapu należy wykonać w Poradni powtórną diagnozę, która odpowie na pytanie dotyczące rezultatu treningu.
 4. Trening Neuroflow może się składać do 3 etapów terapeutycznych.  

Więcej informacji na stronie Neuroflow lub w naszej Poradni.

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669