Oferujemy wysokiej jakości terapię psychologiczną dla dzieci, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Nasza doświadczona kadra specjalizuje się w pracy z najmłodszymi, zapewniając im wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i rozwojowymi. 

Terapia psychologiczna dzieci koncentruje się na zrozumieniu i wsparciu ich emocji, zachowań i rozwoju. Poprzez rozmowę, zabawy i różne techniki terapeutyczne, specjalista pomaga dziecku radzić sobie z trudnościami, rozwijać umiejętności społeczne oraz budować zdrowe relacje. Terapeuci często pracują zarówno z dziećmi, jak i ich rodzicami, tworząc holistyczne podejście do leczenia.

Podczas konsultacji rodzicielskiej oferujemy wsparcie i porady dotyczące wychowania oraz rozwoju dziecka. Skupiamy się na indywidualnych potrzebach rodziny, pomagając w rozwijaniu skutecznych strategii wychowawczych. Nasza kadra specjalistów dzieli się wiedzą na temat zdrowego rozwoju dzieci, radzenia sobie z trudnościami behawioralnymi oraz budowania silnych więzi rodzinnych. Zadaniem konsultacji jest wspieranie rodziców w budowaniu pozytywnej atmosfery domowej, sprzyjającej rozwojowi i dobrostanowi dzieci.

Warto skonsultować się z psychologiem dziecięcym, gdy zauważysz u dziecka trudności emocjonalne, zachowania czy funkcjonowanie społeczne. Sygnały, które mogą wskazywać na potrzebę wsparcia psychologicznego, to m.in. nagłe zmiany nastroju, trudności w szkole, problemy z relacjami rówieśniczymi, czy też wyraźne objawy lęku czy depresji. Wizyta u psychologa dziecięcego może być pomocna również w przypadku przeżycia trudnych sytuacji życiowych, jak śmierć bliskiej osoby czy rozwód rodziców. Ważne jest, aby reagować na sygnały, które sugerują, że dziecko potrzebuje wsparcia emocjonalnego.

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS  to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5–10 lat. Zadania są urozmaicone i interesujące dla dzieci. IDS można wykorzystywać m.in. do oceny poziomu inteligencji, określenia mocnych i słabych stron dziecka, określenia poziomu dojrzałości szkolnej i do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

IDS-2 to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji osób wieku 5–20 lat. Ze względu na to, że IDS-2 składa się z 30 testów może być wykorzystywany do bardzo różnych celów, takich jak: diagnozowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, diagnozowanie osób z trudnościami szkolnymi, diagnozowanie gotowości szkolnej, identyfikowanie dzieci, u których podejrzewa się różne zaburzenia oraz diagnozowanie osób ponadprzeciętnie zdolnych.

Conners 3® służy do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów. Może służyć do badań przesiewowych oraz badań służących dopasowaniu programu terapii do potrzeb dziecka, śledzenia postępów terapii i modyfikowania jej w razie potrzeby. Pozwala na określenie prawdopodobieństwa występowania ADHD.

Badanie Relacji Rodzinnych - Kwestionariusz jest przeznaczony do badania relacji rodzinnych w percepcji młodych ludzi. Przyjmuje, że wymiary mające największe znaczenie dla prawidłowego psychospołecznego funkcjonowania rodziny oraz jej członków poza nią to: struktura rodziny, spójność relacji, kontrola w rodzinie, transmisja wartości, system zewnętrzny, bądź tzw. rodzinna tożsamość. 

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669