Elektrostymulacja w logopedii

Elektrostymulacja podniebienia i języka jest zalecana u osób, które przeszły zabieg operacyjny w obrębie jamy ustnej, a w szczególności u dzieci po operacji rozszczepu podniebienia, jako uzupełnienie terapii logopedycznej i leczenia ortodontycznego, jak również u pacjentów z trudnością z wypracowaniu prawidłowej fazy spoczynkowej języka i nieprawidłowym sposobem połykania.

Terapia ta jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. Polega on na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie podniebienia miękkiego lub języka w celu usprawnienia ich funkcji.

Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe podniebienia, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

U pacjentów logopedycznych znajduje zastosowanie w:

 • stymulowaniu rozwoju mowy,
 • opóźnionym rozwoju mowy,
 • zaburzeniach dyslalicznych (sygmatyzm, rotacyzm, gammacyzm/kappacyzm)
 • korekcji mowy nosowej,
 • afazji motorycznej,
 • zaburzeniach napięcia mięśniowego określonych mięśni,
 • bruksizmie,
 • nadmiernym ślinieniu

Elektrostymulację można także stosować u pacjentów:

 • jako uzupełnienie leczenia logopedycznego i ortodontycznego (infantylne połykanie, nieprawidłowa faza spoczynkowa języka),
 • z wysiękowym  zapaleniem uszu,
 • z niedosłuchami,
 • z dysfagią,
 • z problemami  z połykaniem pokarmów, krztuszenie podczas jedzenia i picia,
 • z porażeniem mózgowym,
 • z asymetrią twarzy,
 • u których występują migreny,
 • w każdym wieku, dzięki możliwości dostosowania parametrów prądu (natężenia, częstotliwości, kształtu impulsów, czasu zabiegu).

Efekty elektrostymulacji - dzięki angażowaniu włókien mięśniowych podniebienia miękkiego i języka do procesu skurczu następuje:

 • wzrost elastyczności tkanek poddawanych zabiegowi,
 • poprawa siły mięśni,
 • zwiększenie masy oraz objętości mięśni,
 • wzrost pobudzenia tkanek,
 • działanie przeciwbólowe,
 • działanie przeciwzapalne

Przeciwskazania stosowania elektrostymulacji:

 • nowotwór,
 • choroby serca (dopuszczalne za zgodą kardiologa),
 • epilepsja (dopuszczalne za zgodą epileptologa),
 • rozrusznik serca,
 • zaburzenia czucia,
 • nieustabilizowane choroby układu krążenia,
 • utrudniony kontakt z pacjentem,
 • ciąża (dopuszczalne zgodą ginekologa),
 • świeże rany czy stany zapalne skóry,
 • zastawki, implanty słuchowe (za zgodą lekarza prowadzącego),
 • gorączka

Zabieg elektrostymulacji poprzedza  kompleksowa diagnoza. Stanowi on uzupełnienie terapii logopedycznej. Czas jej trwania wynosi 45 minut. Sam zabieg elektrostymulacji trwa do 30 minut i uzależniony jest od potrzeb, celów diagnozy oraz możliwości pacjenta. Zabiegi wykonywane sa w seriach 1-2x w tygodniu.

Terapię prowadzimy elektrostymulatorem TENS/EMS ECO54

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669