MGR NATALIA MARTENKA

Logopeda, pedagog, terapeuta ręki

Zobacz więcej

MGR MAGDALENA BŁĘDOWSKA-KUBKA

Terapeutka Integracji Sensorycznej

Zobacz więcej

MGR ANETA ZASTRÓŻNA

Psycholog

Zobacz więcej

MGR JUSTYNA KOZERA-RYBICKA

Psycholog

Zobacz więcej

MGR ALICJA GRABIASZ

Oligofrenopedagog, pedagog specjalny, terapeuta ręki

Zobacz więcej

MGR ANNA CYRANOWSKA

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania-rozwoju, terapeta ręki

Zobacz więcej

MGR KINGA WIECHECKA

Psycholog

Zobacz więcej

MGR AGATA KOWALIK

Terapeutka Integracji Sensorycznej

Zobacz więcej

MGR KATARZYNA KOZBER-KAŹMIERCZAK

Pedagog, logopeda

Zobacz więcej

MGR PATRYCJA TORZYŃSKA

Fizjoterapeuta

Zobacz więcej

MGR MAGDALENA MICZYŃSKA

Logopeda, pedagog, terapeuta ręki

Zobacz więcej
ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669