Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna – to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu. Mówiąc w skrócie, integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Gdy funkcje te są zrównoważone, motoryka ciała łatwo dostosowuje się do otoczenia, umysł łatwo przyswaja informację, a „dobre” zachowanie pojawia się w sposób naturalny. Integracja sensoryczna wpływa także na rozwój dziecka, zdolność do nauki i samoocenę. Podczas zajęć terapeuta integracji sensorycznej stwarza dziecku warunki oraz prowadzi je podczas terapii tak, aby doszło do integracji zmysłów oraz utworzenia właściwej reakcji układu nerwowego na bodźce. Zaburzenia integracji sensorycznej objawiają się trudnościami w odbieraniu i analizie oraz interpretacji bodźców docierających do człowieka. Trudności te mogą pojawić się na różnych etapach rozwoju dziecka i dotyczą różnych obszarów jego funkcjonowania.

Objawy zaburzeń Integracji Sensorycznej

Objawy zaburzeń

Diagnoza SI – wieloetapowe badanie specjalistyczne

Diagnoza SI to złożone i wieloetapowe badanie procesu przetwarzania sensorycznego, w toku, którego specjalistycznej analizie i ocenie pod względem jakości funkcjonowania poddawany jest każdy obszar tego procesu.

Przeprowadzone badanie jest dostosowane do kondycji fizycznej i psychicznej dziecka, jest przeprowadzone na jednym bądź kilku spotkaniach diagnostycznych.

Na czym dokładnie polega diagnoza SI

Zestaw obserwacji i testów

W ramach spotkań prowadzona jest:

  • szczegółowa obserwacja swobodnego zachowania i spontanicznej aktywności dziecka,
  • obserwacja zachowania i funkcjonowania dziecka podczas zabawy kierowanej,
  • próby kliniczne i testy

Ważnym uzupełnieniem obserwacji są informacje pozyskiwane w oparciu o szczegółowy wywiad z Rodzicami/ Opiekunami dziecka oraz na podstawie specjalistycznych kwestionariuszy.

Etapem zamykającym proces diagnostyczny jest szczegółowa analiza wyników i informacji, na podstawie której terapeuta dokonuje rozpoznania zaburzenia SI oraz omówienie wyników z Rodzicami/ Opiekunami dziecka.

3 proste kroki do terapii

Krok 1
Umów się na diagnozę konsultację

Krok 2
Przeprowadzenie diagnozy

Krok 3
Rozpoczęcie terapii

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669