Terapia Integracji Bilateralnej

Bilateralna Integracja to program ćwiczeń ruchowych autorstwa Sheili Dobie OBE. Ćwiczenia te mają na celu stymulować mózg do efektywniejszego oraz szybszego przetwarzania bodźców, bazując na zasadzie, że ruch jest podstawą procesów uczenia uczenia się. Zgodnie z założeniami Integracji Sensorycznej dziecko zanim stanie się dojrzałe do nauki w szkole musi najpierw opanować utrzymanie równowagi i koordynacji ruchów ciała. Podczas ćwiczeń według programu Bilateralnej Integracji, dzieci poznają wzorce ruchowe, uczą się schematu własnego ciała, a także trenują odnajdywanie położenia swojego ciała w przestrzeni.  Świadomość własnego ciała oraz czucie jego położenia to jedne z najistotniejszych aspektów rozwoju psychomotorycznego, ponieważ pozwalają nie tylko na poznawanie siebie oraz wchodzenie w interakcję z otoczeniem, ale również stanowią istotny element dla dalszego rozwoju w różnych systemach funkcjonalnych.

Symptomy zaburzeń integracji bilateralnej:

 • trudność z rozróżnieniem stron lewo- prawo
 • obniżona obustronna koordynacja (cięcie nożyczkami, łapanie piłki, 2 kredki w 2 dłoniach)
 • unikanie przekraczania linii środkowej ciała
 • niewykształcona w pełni lateralizacja (dominująca ręka, noga)
 • wolne tempo pracy
 • niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych,

Zakres diagnozy

W trakcie diagnozy oceniane są następujące aspekty funkcjonowania dziecka

 • nabyte wzorce ruchowe,
 • występowanie ewentualnych współruchów,
 • umiejętność przekraczania linii środka,
 • percepcja wzrokowa,
 • świadomość schematu ciała,
 • równowaga,

Program Bilateralnej integracji

 • poprawia świadomość ciała,
 • poprawia postrzeganie przestrzenne,
 • poprawia równowagę statyczną i dynamiczną,
 • wpływa na lepszą współpracę między półkulami mózgu,
 • wpływa na lepszą kontrolę postawy,
 • poprawie poczucie kierunku,
 • poprawia współpracę ciała w obrębie góra- dół, lewo- prawo, przód- tył,
 • poprawia pamięć sekwencyjną i planowanie ruchu,
 • umożliwia wielozadaniowość,
 • poprawie funkcję fizyczne, percepcję, uwagę, pamięć, umiejętności poznawcze,
 • ułatwia automatyzację ruchu.
ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669