Do zadań pedagoga terapeutycznego należy prowadzenie terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kiedy udać się do pedagoga?

Do pedagoga warto udać się, gdy

 • Zaistnieje potrzeba wydania opinii w zakresie obowiązku szkolnego, przebiegu nauki oraz dostosowania egzaminów
 • Zauważycie Państwo u swojego dziecka trudności w uczeniu się
 • Obserwowalne są opóźnienia lub zaburzenia funkcjonowania rozwoju dziecka w zakresie koordynacji, emocji, poznawczym, sprawności motorycznej.

Pedagog w Niepublicznej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  “Centrum Rozwoju Dziecka”:

W  ramach pomocy oraz wsparcia pedagogicznego do naszej poradni zapraszamy dzieci:

 • W celu wykonania diagnozy oraz wydania opinii: przyspieszenia lub odroczenia  obowiązku szkolnego
 • Z trudnościami emocjonalnymi oraz rozwojowymi - obniżone możliwości intelektualne, ADHD, całościowe zaburzenie rozwoju,
 • Z trudnościami w uczeniu się - dysgrafia,dysortografia, dyskaukulia, dysleksja
 • Mające trudności rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom podstawy programowej
 • Z potrzebą objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce edukacyjnej
 • Z trudnościami w zakresie małej, wielkiej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Z deficytami uwagi
 • Z opinią o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju w celu oddziaływań terapeutycznych umożliwiajacych prawidłowe funcjonowanie

Podczas proponowanych aktywności wykorzystujemy różnorodność materiałów konkretnych, gier, a także pomocy, dzięki którym oddziałujemy na wszystkie sfery motywujące dziecko do podejmowania czynności stymulujących  jego prawidłowy rozwój.

W naszej poradni "Centrum Rozwoju Dziecka" diagnozujemy powyższe zaburzenia w zakresie rozwoju dziecka w oparciu o następujące wystandaryzowane narzędzia:

 • “Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat” M.Bogdanowicz, D. Kalka, E. Karpińska, U. Sajewicz-Radtke, B.M. Radtke - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
 • “Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat” M.Bogdanowicz, D. Kalka, E. Karpińska, U. Sajewicz-Radtke, B.M. Radtke - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
 • “Baterie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat - Znormalizowane sprawdziany znajomości zasad ortograficznych dla klas II-VI Szkoły Podstawowej Elżbieta Karpińska,Bartosz M. Radtke - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
 • “Kwestionariusz rozpoznania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu” - M. Bogdanowicz
ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669