Sensoryczne zajęcia dla dzieci 1-3 lat. Zajęcia wspierające rozwój dzieci w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej. Głównym celem zabaw sensorycznych jest optymalne wspieranie rozwoju mózgu, czyli umiejętności posługiwania się zmysłami. Dzieci poznają świat za pomocą zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku. Zajęcia sensoryczne to przede wszystkim edukacyjna zabawa, dostarczająca optymalną ilość kontrolowanych wrażeń dotykowych, przedsionkowych i propriocepcyjnych (czyli odpowiedzialnych za orientacje własnego ciała), efektem czego jest wytworzenie i zapamiętanie już w pozytywnym kontekście funkcji zmysłowych.

Na zajęciach jest mnóstwo: słuchania i śpiewania, masowania i dotykania różnych faktur, ściskania i zgniatania, malowania i paćkania się, obserwowania i doświadczania nieskrępowanego poznawania świata.

Czas trwania zajęć 60 minut 1x w tygodniu

Liczba osób podczas jednego spotkania: zajęcia grupowe/ 4 osoby.

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669