Oferta Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W ofercie poradni znajduje się:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
  • wydanie opinii dla placówek oświatowych - zobacz w jakiej sprawie możesz uzyskać opinię!
  • prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie zajęć WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU dzieci,
  • udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom oraz prawnym opiekunom
  • fizjoterapia noworodka, rehabilitacja niemowląt i dzieci
  • rehabilitacja dzieci metodami NDT Bobath, kinesiology taping, terapii metodą PNF czy masaż Shantala
  • terapia ręki
  • integracja sensoryczna
ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669