Kreatywne zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku 4-6 lat Zajęcia oparte o metody aktywizujące takie jak między innymi: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Aktywne Słuchanie Muzyki Batti Strauss, Edukacja Przez Ruch Doroty Dziamskiej, Kolorowe Dźwięki. Działania aktywizujące rozwijające sprawności w zakresie motoryki małej, muzyki, plastyki, mowy i komunikacji, ruchu. Na zajęcia zapraszamy dzieci od 4 do 6 roku życia, które zaprowadzą dziecko do niezwykle twórczego świata muzyki, słowa i plastyki. To świat,w którym dzieci niejednokrotnie wyjdą z dziełem sztuki. To świat, w którym Twoje dziecko stanie się twórcą. Podczas zajęć poznamy łączenie różnych dzieł plastycznych, muzycznych, logopedycznych. Poznamy niezwykle kreatywne zabawy,dzięki którym Twoje dziecko rozwinie się w sposób społeczny, emocjonalny,fizyczny. Różnorodność materiałów wykorzystanych podczas zajęć sprawi, że Twoje dziecko rozwinie się w sposób wszechstronny, twórczy i kreatywny.

Poza tym podczas zajęć dziecko rozwinie poczucie rytmu. Będzie także mogło tworzyć muzycznie. Dzieci poprzez różnorodność działań rozwiną swój aparat artykulacyjny. Zaproponowane zajęcia logorytmiczne sprawią, że Wasze dzieci wyjdą z dziełem sztuki, w której będą mogli czuć się jak prawdziwi artyści. Rozwijając swój kreatywny potencjał będą miały okazję do tworzenia, stania się autorem własnych, kreatywnych twórczych działań zarówno plastycznych, muzycznych, jak i sensorycznych poznając tym samym świat wszystkimi zmysłami.

Czas trwania zajęć: 60 minut’ 1 raz na tydzień
Liczba osób podczas jednego spotkania: zajęcia grupowe/4 osoby

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669