Natalia Martenka

Logopeda, pedagog, terapeuta ręki

Nazywam się Natalia Martenka. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Muzyczne. Po 3-letnim cyklu nauki podjęłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe.

Jako ogromna pasjonatka muzyki, która towarzyszy mi przez całe życie zwracałam bardzo dużą uwagę na prawidłową mowę, wymowę, dykcję i artykulację oraz poprawność wypowiedzi, dlatego podjęłam kolejne studia podyplomowe na kierunku Logopedia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Muzyka była i jest dla mnie tą dziedziną wiedzy, do której powracam przez całe życie, dlatego chcąc cały cas doskonalić się w tym zakresie podjęłam kolejne studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Zabawy z rytmiką.

Podczas działań z dziećmi niezwykle istotne jest dla mnie budowanie pozytywnych relacji, które warunkują przebieg procesu terapeutycznego wpływając tym samym na prawidłowy jego rozwój . Obserwując trudności rozwojowe, z którymi zmaga się małe dziecko, oraz podkreślając holistyczne podejście do małego podopiecznego podjęłam kolejne studia podyplomowe o specjalności Terapia Pedagogiczna, które pozwoliły mi zdobyć tę niezwykle cenną wiedzę, Podwyższając swoje kwalifikacje uzyskałam także uprawnienia jako terapeuta ręki, trener sensoplastyki I stopnia, trener wczesnego wspomagania.

Zdobywając doświadczenie wiem, jak ważna jest współpraca z rodzicami, dlatego staram się, aby była ona oparta na empatii i wzajemnym zrozumieniu. Budując koło relacji pomiędzy terapeutą-rodzicem-dzieckiem wspólnie możemy dotrzeć do sukcesu jakim jest prawidłowy rozwój dziecka.

Od dziecka bardzo lubiłam pisać, by w ten sposób wyrażać swoje wewnętrzne ja, moją artystyczną, kreatywną duszę… Nadszedł czas, kiedy marzyłam o tym, aby napisać własne dzieło, dzięki którym będę mogła pozostawić małą cząstkę siebie, dlatego jako autor i współautor artykułów, publikacji i książek z zakresu muzyki, pedagogiki, logopedii, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej mogę dzielić się doświadczeniem ukazując w nich wiele autorskich przykładów kreatywnych zabaw z dziećmi z wyżej wymienionych dziedzin. Kreatywność podczas terapii zarówno pedagogicznej, jak i logopedycznej jest dla mnie niezwykle istotna, dlatego dbając o prawidłowy rozwój dziecka, rozumiejąc jego funkcjonowanie społeczne, emocjonalne, czy też psychologiczne dobieram metody, aby były jak najbardziej twórcze i aktywizujące. Wśród nich mogę wymienić między innymi:

 • Edukację Przez Ruch Doroty Dziamskiej,
 • Metodę werbo-tonalną,
 • Metodę Dobrego Startu,
 • Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki,
 • Pedagogikę Zabawy,
 • Metodę Krakowską,
 • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metodę Malowania 10 Palcami.
 • Elementy Integracji Sensorycznej (aktywności oparte na zmysłach)

Odpowiednio dobrane działania aktywizujące pozwalają mi szerzej spojrzeć na problemy, z którymi zmaga się dziecko zwracając szczególną uwagę na:

 • Rozwój mowy i poprawnej artykulacji głosek
 • Trudności w komunikacji (mały zasób słownictwa)
 • Zaburzenia całościowego rozwoju
 • Trudności motoryczne Moje doświadczenie logopedyczne skupiają się głównie wokół:
 • Opóźnionego rozwoju mowy,
 • Dyslalii,
 • Autyzmu,
 • dzieci z wadą słuchu.

Jako Terapeuta Pedagogiczny zapraszam dzieci mające:

 • Trudności w czytaniu, pisaniu,
 • Trudności matematyczne,
 • Trudności motoryczne,
 • Trudności w realizacji podstawy programowej.

Jako Terapeuta Ręki zapraszam dzieci, które:

 • Wykonują czynności manipulacyjne zbyt wolno, lub szybko ale niedokładnie i niedbale
 • Nieprawidłowo trzymają narzędzie pisarskie, ściskają go za lekko lub zbyt mocno potrzebują dodatkowych doznań proprioceptywnych,
 • Mają problemy logopedyczne, ćwiczenia dłoni bezpośrednio oddziałują na obszary mózgu odpowiedzialne za rozwój mowy,
 • Niechętnie podejmują czynności manualne, nie lubią i unikają malowania, klejenia, lepienia z plasteliny,
 • Mają wyraźnie obniżone lub zbyt wysokie napięcie mięśniowe w kończynie górnej i obręczy barkowej
 • Mają problem z koordynacją rąk podczas czynności manipulacyjnych
 • Unikają dotykania niektórych faktur, preferujących tylko określony ich rodzaj

Z ogromnej pasji do wykonywanych dziedzin, chcąc poszerzać swoją wiedzę, aby być lepszym, terapeutą logopedycznym oraz pedagogicznym uczestniczyłam w wielu szkoleniach, konferencjach z zakresu logopedii, pedagogiki, muzyki oraz psychologii. Uzyskana wiedza pozwoliła mi lepiej zrozumieć rozwój dziecka dbając tym samym o prawidłowe, holistyczne jego funkcjonowanie.

Jako prelegent podczas konferencji oraz szkoleń dla nauczycieli i logopedów mogłam dzielić się cennym doświadczeniem przekazując wiedzę z bliskiej mi tematyki, jaką będącej obszarem moich działań w pracy z dziećmi.

Idąc za słowami Rity Person myślę, że Każde dziecko zasługuje na mistrza, na dorosłego, który zawsze będzie w niego wierzyć, który rozumie potęgę dobrych relacji i dopinguje żeby dać z siebie wszystko.

Poza tym moje zainteresowania opierają się także na psychologii rozwoju dziecka, która pozwala mi zrozumieć istotę jego rozwoju oraz wejść w jego świat, dzięki którym mogę poznać jego emocje, uczucia budując tym samym wewnętrzną więź w relacji terapeuta-dziecko-nauczyciel-dziecko.

Prywatnie jestem mamą mojej najukochańszej córeczki, która daje mi wewnętrzną siłę rozwijania się, poznawania świata maleńkimi oczami, odkrywania go na nowo. Wiem, że moja córka nauczy mnie jeszcze wielu rzeczy, które cały czas są przede mną. Mam nadzieję, że będzie to wspólna, kreatywna przygoda życia...

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669