Mgr Magdalena Błędowska-Kubka

Magdalena Błędowska-Kubka

Terapeutka Integracji Sensorycznej

Jako terapeuta Integracji Sensorycznej moim głównym celem jest nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem, dlatego w swojej terapii wykorzystuje między innymi zabawy stymulujące poszczególne zmysły. Pracując metodą Integracji sensorycznej zawsze podążam za inicjatywą dziecka, w tym celu wykorzystuje naturalne zdolności oraz chęć do zabawy. W pracy terapeutycznej kieruje się podejściem holistycznym, działania terapeutyczne planuje całościowo kierując się potrzebami i możliwościami Dziecka, a jednocześnie poprzez pracę z Rodzicami i szerokie wsparcie, jakie im zapewniam, tym sposobem dążę do stworzenia warunków w pełni sprzyjających osiągnięciu pozytywnych efektów terapii. Terapię Integracji sensorycznej łączę z elementami pedagogiki M. Montessori, kierując się hasłem: „Pomóż mi zrobić to samemu”.

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku Wychowanie fizyczne o specjalności: trenerskiej. Między innymi jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz nauczycielem Montessori i terapeutą Integracji Sensorycznej.

Moja praca z dziećmi rozpoczęła się 10 lat temu i cały czas podążam tą drogą poszerzając swoją wiedzę na licznych kursach i szkoleniach.

Ukończone kursy:

  • Rozwój psychospołeczny dziecka,
  • Zasady skutecznej komunikacji z rodzicami,
  • Sensoryczne zabawy dla najmłodszych,
  • Elementy muzykoterapii dla najmłodszych
  • Skuteczne sposoby wspierania wczesnego rozwoju mowy,
ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669