Ewelina Woźna

Logopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia licencjackie ukończyłam na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna a studia magisterskie na kierunku Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna. Podyplomowe studia na tym samym uniwersytecie ukończyłam na kierunku logopedia. Wiedzę doskonaliłam na studiach z Metodyki Wspomagania Komunikacji Językowej. W Polskim Związku Głuchych ukończyłam I i II stopień języka migowego. Przykładowe szkolenia jakie ukończyłam: “Mówi kilka słów i co dalej? Plan terapii dla dziecka z ORM”, “Niedosłuch. Wszystko, co powinien wiedzieć lodopeda”.

 

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669