Katarzyna Kozber-Kaźmierczak

Katarzyna Kozber-Kaźmierczak

Pedagog, Logopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku: pedagogika, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz studia podyplomowe na kierunku: logopedia.

Prowadzę zajęcia z zakresu terapii logopedycznej i pedagogicznej. Podczas zajęć logopedycznych pracuję z dziećmi z zaburzeniami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami komunikacji. Podczas zajęć terapii pedagogicznej pracuję z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Oto wybrane kursy i szkolenia, w których brałam udział:

  • Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów i Fizjologiczna Terapia Miofunkcjonalna, prowadzący: prof. D. Pluta-Wojciechowska;
  • Terapia logopedyczna małego dziecka (od 2 do 5 roku życia) w przypadku ORM, afazji dziecięcej, ASD - praktyczne rozwiązania, prowadzący: mgr Joanna Pałasz;
  • Terapia ręki, organizator: ProCentrum;
  • Polski Język Migowy, poziom podstawowy, organizator: EduPasja;
  • Kurs z zakresu surdopedagogiki, organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy zawsze staram się podążać za dzieckiem i jego potrzebami.

“Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”

Janusz Korczak

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669