LEK. MACIEJ PUROL

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Rezydent ostatniego roku Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa na oddziale Ortopedii i traumatologii dziecięcej Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi oraz w poradniach przyszpitalnych.
Zobacz cennik
ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669