Mgr Beata Wąsiewska

MGR BEATA WĄSIEWSKA

Jestem pedagogiem specjalnym (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), pedagogiem w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i terapeutą.

Pracuję głównie metodami interdyscyplinarnymi, podążającymi za Dzieckiem. Kładę duży nacisk na budowanie szczerej relacji z Rodzicami, bo nasza współpraca jest istotna dla realizacji celów terapeutycznych. Prywatnie jestem mamą dwójki wspaniałych Urwisów.

W czym mogę pomóc?

 • wspieranie rozwoju wszystkich Dzieci i Rodziców 
 • zaburzenia rozwoju
 • rozwój Dziecka przebiegający niezgodnie z normami rozwojowymi
 • spektrum autyzmu
 • zespół Downa
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • problemy związane z wcześniactwem
 • mutyzm wybiórczy
 • trudności szkolne i przedszkolne
 • przygotowanie szkolne i przedszkolne dla Dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • badania przesiewowe Rodzeństwa pod kątem spektrum autyzm

Szkolenia, które ukończyłam to m. in.

 • Narzędzie M-CHAT-R/F
 • praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.
 • Early Start Denver Model (ESDM) Introduction Course.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard.
 • VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii.
 • Bilateralna Integracja, tytuł Providera – Terapeuty.
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1 
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato – warsztat uzupełniający. -
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato – stopień I i II.
 • Terapia trudności w czytaniu i pisaniu w oparciu o Metodę Warnkego
 • Dojrzałość do uczenia się matematyki – koncepcja E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669