Michalina Słomińska

Michalina Słomińska

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Jestem absolwentką kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna. Na co dzień pracuję jako fizjoterapeuta dziecięcy i terapeuta integracji sensorycznej. Pracuję głównie z dziećmi  od 1 do 12 roku życia.

Trafiają do mnie pacjenci z różnymi problemami ruchowymi, takimi jak: trudności z równowagą, koordynacją, siłą mięśniową, postawą ciała, a także związane z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. Pracuje również z dziećmi z wadami genetycznymi i wrodzonymi a także z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

Podczas terapii najważniejsze jest dla mnie holistyczne podejście oraz  nawiązanie  jak najlepszego kontaktu z małym pacjentem, a także z jego rodzicami co prowadzi do pełnego sukcesu terapeutycznego.

Praca z małym pacjentem daje mi dużo satysfakcji  i radości.  Najmniejsze postępy moich podopiecznych napędzają mnie do dalszego działania. Poprzez  ciągłe kursy, szkolenia, specjalistyczną literaturę poszerzam swoją wiedzę z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

Prywatnie jestem mamą Maksia. Czas wolny staram się spędzać aktywnie podczas górskich wędrówek i wycieczek rowerowych.

Ukończone wybrane kursy i szkolenia:

  • Babywork rozluźnianie mięśniowo- powięziowe w pediatrii
  • Trójwymiarowa manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber
  • Regulacja w rozwoju sensoryczno- motorycznym dziecka do 2 roku życia
  • Zaburzenia funkcji wzrokowych w aspekcie terapii motoryczno- sensorycznych
  • Dziecko wiotkie- z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym- formy i sposoby oddziaływań terapeutycznych
  • MNRI Terapia NeuroTaktylna
  • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce- Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP
ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669