Psychiatra - Przychodnia Kamionki

Psychiatra to lekarz specjalista, który diagnozuje i leczy choroby i zaburzenia psychiczne Psychiatra jak każdy lekarz może stosować leczenie farmakologiczne i wypisywać recepty na leki. W swojej pracy posługuje się on konkretnym zestawem kryteriów diagnostycznych (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10).

Kiedy należy udać się na konsultację do Psychiatry?

 • Zmiana nastrojów
 • Wycofanie się, izolowanie od otoczenia, przygnębienie
 • Gwałtowne zmiany w życiu,  z którymi trudno sobie poradzić.
 • Nieustanne uczucie strachu, niepokoju, smutku, bezradności
 • Nadmierna nerwowość
 • Dostrzeganie rzeczy, głosów itp., których inni nie widzą
 • Bóle głowy, zmiana nastrojów, drżenie rąk
 • Problem z nałogami

Najczęściej psychiatra leczy takie choroby jak:

 • Zaburzenia psychiczne jak: urojenia, omamy, zaburzenia świadomości
 • Depresję
 • Zaburzenia osobowości
 • Nerwicę
 • Schizofrenię
 • Chorobę afektywną dwubiegunową
 • Anoreksję, bulimię
 • Uzależnienia
 • Manię, psychozę
 • Zespół stresu pourazowego
 • Manię, skłonności samobójcze
 • Zaburzenia pamięci, koncentracji

Warto zapamiętać, że Psychiatra jest lekarzem i może wypisywać recepty. Diagnozuje i leczy konkretne choroby psychiczne.

Nasi lekarze

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669