Pulmonolog - Przychodnia Kamionki

Pulmonolog specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu oddechowego.

Z jakimi objawami należy udać się do pulmonologa?

 • Problemy ze złapaniem tchu, szybkie męczenie się przy niewielkim wysiłku
 • Duszności, częsty kaszel, ścisk w klatce piersiowej
 • Zaburzenia oddychania
 • Powtarzające się zapalenia płuc
 • Urazy płuc powstające w wyniku obrażeń klatki piersiowej
 • Obecność płynu  w jamie opłucnej

Choroby z jakimi najczęściej spotyka się pulmonolog to:

 • Zapalenie płuc i oskrzeli
 • Astma oskrzelowa
 • Odma opłucnowa
 • Pylica płuc
 • Mukowiscydoza
 • Gruźlica
 • Rak płuc

Do najbardziej znanych badań wykonywanych przez pulmonologa zalicza się:

 • Spirometrię
 • Testy skórne i wziewne

Oferta pulmonologa - Centrum Zdrowia Rodziny Kamionki:

Diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego takie jak:

 • astma oskrzelowa
 • gruźlica
 • mukowiscydoza
 • odma opłucnowa
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • pylica płuc
 • rozstrzenie oskrzeli
 • rak płuca
 • sarkoidoza
 • śródmiąższowe choroby płuc
 • zapalenie oskrzeli
 • zapalenie płuc

Nasi lekarze

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669